หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดย : admin
อ่าน : 812
พุธ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

      เมื่อวันที่ 14 มีนา่คม 2563 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้เข้าไปศึกษาดูงานของ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อศึกษาแนวทางการทำงาน และแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานของหน่วยงาน