หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดย : admin
อ่าน : 1141
ศุกร์์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

        เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้เข้าไปศึกษาดูงานของ กองกลาง ในส่วนของงานบริหารคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการทำงาน และแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานของหน่วยงาน