หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เชิญชวนร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"ผู้สัมผัสอาหาร\" รุ่นที่ ๔
โดย : admin
อ่าน : 509
พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ตามที่สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้สมผัสอาหาร ในการนี้สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน จะดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวในวันอาทิตย์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรมท่านละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เบอร์ติดต่อ ๐๕๓-๘๘๕๓๖๘