หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
โดย : admin
อ่าน : 688
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้เข้าไปศึกษาดูงานของสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการทำงาน และแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานของหน่วยงาน