หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เชิญชวนร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร \\\"ผู้สัมผัสอาหาร\\\" รุ่นที่ ๗
โดย : admin
อ่าน : 410
ศุกร์์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ตามที่สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้สมผัสอาหาร ในการนี้สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน จะดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวในวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรมท่านละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เบอร์ติดต่อ ๐๕๓-๘๘๕๓๖๘