หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : มร.ชม. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มรภ.รำไพพรรณี
โดย : admin
อ่าน : 220
ศุกร์์ ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำโดย ผศ.ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานและสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยมีบุคลากรงานจัดเก็บและรายได้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 13 คน